Home   Wat is de Wmo

Wat is de Wmo?

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 De Wmo heeft als doelstelling dat iedereen, niemand uitgezonderd, meedoet en meetelt in de samenleving. De gemeente helpt daarbij, maar kan dit niet alleen. De gemeente zet zich daarom in om het ‘modern noaberschap’ te stimuleren. Heeft u een probleem bij uw dagelijks functioneren? De Wmo-consulent van de gemeente bespreekt met u uw specifieke situatie en de mogelijkheden om zelf of samen met de sociale omgeving het probleem op te lossen. Dus zelf doen, samen doen, laten doen.

 

Werkwijze Wmo loket

Wanneer u een probleem ervaart in uw dagelijks functioneren, kunt u zich melden bij het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente, telefonisch via 0596-548200 of via e-mail: wmo@loppersum.nl. Hier geeft u aan wat het probleem is en welk doel u wilt bereiken. In een contactformulier worden deze gegevens vastgelegd. Binnen twee werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. Eventueel komt een Wmo-consulent bij u op huisbezoek binnen twee weken na ontvangst van het formulier.

Tijdens het huisbezoek wordt samen met u bekeken of en hoe u zelf het probleem op kunt lossen, bijvoorbeeld door familie of vrienden in te schakelen, gebruik te maken van een service waarvoor betaald moet worden of door hulp van een vrijwilliger. Als dit een oplossing biedt voor uw probleem, is een voorziening van de Wmo niet nodig. Het gesprek is bedoeld om samen met u in kaart te brengen welke problemen u ervaart in uw dagelijks functioneren. Het gaat dus niet om de beoordeling of u recht heeft op een bepaalde voorziening.

 

Individuele Voorzieningen

Wanneer blijkt dat een individuele voorziening de oplossing is voor uw probleem, dan hanteert de gemeente een eigen bijdrage. Dit geldt voor alle voorzieningen, behalve voor rolstoelen. De hoogte van de eigen bijdrage die u moet betalen hangt af van:

• het (gezamenlijk) inkomen;
• het aantal personen binnen uw huishouden;
• uw leeftijd;
• de zorg, hulp, voorzieningen die u ontvangt.

De definitieve eigen bijdrage wordt berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Zij berekent en incasseert de eigen bijdrage elke vier weken namens de gemeente.

Gemeente Loppersum